Thiết kế website bán hàng chuẩn SEO

Giúp bạn sở hữu Website bán hàng cực nhanh, chi phí thấp, đầy đủ tính năng.

Bussiness

300.000đ
tháng

Thanh toán 12 tháng

nhân viên
 • WEBSITE
 • Ecommerce (online store)
 • Blog
 • Không giới hạn số trang
 • Không giới hạn số lượng Menu
 • Tên miền riêng
 • Đăng ký/đăng nhập
 • Quản trị giao diện
 • Kho giao diện
 • Email doanh nghiệp (20)
 • Băng thông không giới hạn
 • Giới hạn mức truy cập đồng thời (ccu) 200
 • Hosting lưu trữ dữ liệu 2GB
 • Tối ưu SEO
 • Free SSL
 • Kết nối Google Analytic
 • Kết nối Facebook Pixel
 • Tích hợp SMS MKT
 • Tích hợp Email New letter
 • Tích hợp tổng đài
 • Tích hợp facebook chat
 • Kho Giao diện
 • Tích hợp cổng thanh toán
Thêm nhân viên: +30,000đ/nhân viên

Ecommerce Pro

500.000đ
tháng

Thanh toán 12 tháng

nhân viên
cửa hàng
 • WEBSITE
 • Ecommerce (online store)
 • Blog
 • Không giới hạn số trang
 • Không giới hạn số lượng Menu
 • Tên miền riêng
 • Đăng ký/đăng nhập
 • Quản trị giao diện
 • Kho giao diện
 • Email doanh nghiệp (20)
 • Băng thông không giới hạn
 • Giới hạn mức truy cập đồng thời (ccu) 200
 • Hosting lưu trữ dữ liệu 5GB
 • Tối ưu SEO
 • Free SSL
 • Kết nối Google Analytic
 • Kết nối Facebook Pixel
 • Tích hợp SMS MKT
 • Tích hợp Email New letter
 • Tích hợp tổng đài
 • Tích hợp facebook chat
 • Kho Giao diện
 • Tích hợp cổng thanh toán

Ecommerce Advance

800.000đ
tháng

Thanh toán 12 tháng

nhân viên
cửa hàng
 • WEBSITE
 • Ecommerce (online store)
 • Blog
 • Không giới hạn số trang
 • Không giới hạn số lượng Menu
 • Tên miền riêng
 • Đăng ký/đăng nhập
 • Quản trị giao diện
 • Kho giao diện
 • Email doanh nghiệp (20)
 • Băng thông không giới hạn
 • Giới hạn mức truy cập đồng thời (ccu) 200
 • Hosting lưu trữ dữ liệu 5GB
 • Tối ưu SEO
 • Free SSL
 • Kết nối Google Analytic
 • Kết nối Facebook Pixel
 • Tích hợp SMS MKT
 • Tích hợp Email New letter
 • Tích hợp tổng đài
 • Tích hợp facebook chat
 • Kho Giao diện
 • Tích hợp cổng thanh toán